Tento produkt je komplexním řešením pro dopravce.

Obsahuje :

 • Personalistiku
 • Databazi vozidel
 • Vozový sešit
 • Fakturaci
 • Sklad
 • Maloobchod
 • Výpočet mezd
 • Cestovní náhrady
 • Poštu
 • Objednávky a zakázky
 • Povolení
 • Karnety
 • Deník dispečera
 • Statistiku denní
 • Statistiku měsíční
 • Knihu jízd a mnoho drobností

     V personalistice si povedete záznamy o svých zaměstnancích včetně spojení, školení, různá osobní i firemní data. Databáze vozidel nám dává prostor pro záznamy o vozidlech od technických dat až po výměny olejů s upozorněním, nastavení tachografu, nastavení stavu nádrže, zápisu STK, a jiné. Zápisem do vozového sešitu získáte nejen přehled o opravách s možností upozornění do předu, ale také přehled o tom kolik peněz vás opravy a jednotlivé vozy stojí, zápisy z vozového sešitu se přenáší do statistiky. Fakturace je svázána z dopravou a skladem takže jízdy které zadáte do dopravy můžete pomocí myši přenést do faktury to samé platí o skladu na který je vázán maloobchod ve kterém prodáváte na paragony s možností převodu za určené období do faktury. Výpočet mzdy můžete provádět dvojím způsobem buď ručně (zápisem) nebo nastavením a to dle Vašeho výběru (%z fakturace, % z ujetých km, hodinová mzda, měsíční plat a také prémie). Hrubá mzda se ukládá takže se k ní můžete kdykoliv vrátit. V závislosti na jízdách se vytvářejí cestovní náhrady a to buď vnitro nebo mezinárodní, s možností přepočtu stravného na české koruny nebo v národních měnách . K jízdám se mohou připojit také povolení a karnety které si evidujeme a zapisujeme jejich příjem a výdej . Nedílnou součástí programu je deník dispečera ( Spedice ) zde si můžete hledat v zákaznících a jejich tel. číslech, provádět zápisy do deníku dispečera opět s možností upozornění, přijímat zakázky a předávat je dál jako objednávky . Statistika Vám prozradí kolik kilometrů jezdí Vaše vozy prázdných , plných, spotřebu PHM, plánovanou spotřebu , nadspotřebu, vyfakturované peníze, mzdy . Snad každý podnikatel potřebuje knihu jízd která obsahuje pravidelné jízdy nepravidelné jízdy generování knihy jízd . Ruku na srdce zdá se Vám cena za vše co v našem programu je a co umí, přehnaná ?

 
 
copyright  c e t i s 2024