Tento náš produkt muže použít snad každý . Co obsahuje?

Obsahuje :

 
  • Personalistiku , výpočet mzdy
  • Pokladnu, příjmové a výdajové doklady
  • Fakturaci, přijaté a vydané faktury
  • Sklad, skladové doklady
  • Maloobchod, prodej na paragony
  • Objednávky a zakázky
  • Poštu,normální, doporučenou, dobírku, profibalík
  • Deník manažera

     Tento program Vám umožní jednoduchým způsobem vytvořit fakturu, evidovat zaplacené a nezaplacené faktury, vystavovat faktury pomocí zakázky, nedílnou součástí programu je sklad. Do skladu se můžete dostat dvěma způsoby bud přímo ze skladu nebo přímo z rozepsané faktury, přes výdejku. Z rozepsané faktury můžete vytvořit stvrzenku (příjmový doklad) o zaplacení fa. v hotovosti. V pokladně můžete vytvořit příjmové a výdajové doklady a zároveň Vám program vede stav Vaší kasy v hotovosti. Ve skladu můžete vytvořit řadu skladů, podskladů , různé skupiny a podskupiny.

      Skladová karta obsahuje číslo karty, kód zboží , dodavatelský kód , nákupní cenu, průměrnou cenu, možnost nastavení prodejní ceny dle Vašeho výběru, minimální limit na kartě, aktuální stav, možnost povolit výběr do mínusu, vývoj skladních cen třeba rok nazpět. Dále pohyby na kartách, příjemky a výdejky. Vše se dá tisknou a exportovat do Excelu.Firemní kancelář je nadstavbou Fakturace a skladu, obsahuje navíc Personalistiku , kde si vedete data o svých zaměstnancích, a podklady pro mzdy. Maloobchod , který Vám umožní prodávat přímo ze skladu na paragony a za určité období, které si zvolíte přenesete celou tržbu do jedné faktury, maloobchod Vám umožní dát zákazníkům slevu dle Vašeho nastavení, řekne Vám kolik bude zákazník platit a po zadání částky od zákazníka řekne kolik vrátit. Umožní Vám hledat zboží podle kódu, dodavatelského kódu, čísla karty, názvu zboží.Dále zaškrtnutím v příjmových a výdajových dokladech exportovat vše do knihy jízd a tím si vytvořit knihu jízd z dat v příjmových a výdajových dokladech. Nedílnou součástí je pošta, v té můžete tisknout štítky dle faktur, dopisy posíláme normálně, doporučeně, na dobírku a profibalík, ke všemu se zároveň tisknou štítky, složenky a podací lístek (hromadný) složenky jsou typu A , C, Profibalík . Dobírka a profibalík se může zároveň pojistit.Dále jsou zde drobnosti jako přehled nezaplacených faktur podle firem či hromadně a jiné.

 
 
copyright  c e t i s 2024