Vytvoření knihy jízd za několik málo minut ( 10 až 20 minut).


Obsahuje :

 
  • cestovní náhrady
  • personalistiku
  • statistiku
  • zpětnou rekonstrukci
  • vozový sešit
  • databázi vozidel
  • načítání CCS
  • generování knihy jízd

Kniha jízd umožňuje evidovat firemní nebo soukromé vozidlo.
V databázi vozového parku je možnost upozornění na opravy, a výměny olejů dle ujetých kilometrů. Možnost vytváření knihy jízd dle šablon (pravidelné a nepravidelné jízdy), generování knihy jízd. Ve vozovém sešitě si povedete záznamy o opravách svých vozidel s částkami za opravu které se Vám přenesou do statistiky, zde můžete také naplánovat opravy s možností upozornění. Statistika vede záznamy o tankování, spotřebě, plánované spotřebě, rozdílu (což je nadspotřeba), ujetých kilometrech. S knihou jízd si zároveň vytvoříte cestovní náhrady, ve kterých si vyberete vnitro nebo mezinárodní cesťák dle jízd které jste provedly. Mezinárodní cesťák je možno vyplácet v národních měnách, nebo převést měny které si vyberete denním kursem na koruny. Personalistika obsahuje nejen záznamy o řidičích ale je zde možnost vést si data o svých zaměstnancích a počítat zde podklady pro mzdy ( hrubá mzda). V knize jízd je také sklad náhradní dílů který můžete využít i jako normální sklad ve kterém jsou skladové karty příjemky, výdejky a inventura. Podrobnosti naleznete v nápovědě. O všem když budete potřebovat pouze knihu jízd není povinnost ostatní položky vyplňovat, v inicializačních parametrech si můžete zaškrtnout malá kniha jízd a zobrazí se Vám pouze kniha jízd bez skladu a dalších věcí.

 
 
copyright  c e t i s 2024