Obsahuje :

 
  • Přijaté a vydané faktury
  • Příjmové a výdajové doklady
  • Pokladní deník
  • Rozvržení DPH
  • Sklad

     Tento program je určen především pro živnostníky, malé a střední firmy. Každé firmě obvykle vytváří účetnictví firma zabývající se touto činností, ale Vám stačí přímo k podnikatelské potřebě takzvaného papírování pouze část účetnictví. Takže na Vašem počítači neuvidíte žádný složitý účetnický program, ale pouze jenom to, co opravdu potřebujete. Vytvářet Faktury a Skladové hospodářství a mít tedy okamžitý přehled o jejich aktuálním stavu.

      Program Faktury
umožňuje vystavovat faktury, evidovat zaplacené a nezaplacené faktury i s pomocí jejich barevného rozlišení a mít tedy naprostý přehled o dlužnících nebo seriózních firmách, které platí včas. Zaplacené faktury se Vám vybarvují zeleně a nezaplacené červeně. Tímto Vám přejeme samou zelenou.Vyhledávat faktury podle všech atributů vyskytujících se ve fakturách (IČO, DIČ, jméno, adresa atd.) . Vystavovat příjmové a výdajové doklady. Ale co hlavně je předností programu je to, že pokud si vedete Sklad, tak nemusíte faktury zavírat a otevírat další program, ale pouze pouhým kliknutím se přenesete přímo z rozepsané faktury do Skladu, pro vyhledání materiálu a přenesení přes Skladovou výdejku zpět do faktury.

      Program Sklad umožňuje kromě již zmíněného propojení mezi programem Faktury a vytvářením Skladové výdejky také vytváření Skladové příjemky a Skladové karty. Vše lze exportovat do Exelu.

 
 
copyright  c e t i s 2024